Adresser

"Adresser kan man köpa överallt". Men det gäller att söka fram rätt målgrupp, med aktuella uppgifter. Det är därför du behöver ILR Media.

 Vi hjälper dig att ta fram adresser till den målgrupp du söker, både inom B2B och B2C. ILR Media är ÅF/ombud för alla de offentliga databaserna som finns i Sverige och har även tillgång till många specialregister. Vår roll som oberoende rådgivare och specialist inom målgruppsurval gör att vi kan ge dig bra och kostnadseffektiva råd så att du når resultat i de aktiviteter du gör. Det kan t ex gälla nyrekryteringskampanjer eller marknadsundersökningar. Söker du en målgrupp i andra länder löser vi det också.Läs mer om våra specifika tjänster här:
Adresser till företag.
Adresser till privatpersoner.
Adresser till företag och privatpersoner i norden.

Kontakta oss så får du veta mer!
Britt Albertsson
britt.albertsson@ilrmedia.se

Tel:+46 (0)70-324 66 26