Annonsering

Annonsering ingår I mediemixen. Att synas med sitt budskap via annonser handlar om tillgång till fler kanaler samtidigt. Vi erbjuder annonsering i alla printmedia eller digitala medier.


Kontakta vår partner så får du veta mer:
ILR Alingsås AB
gry.svensson@ilrmedia.se
+46 (0)31-61 42 42, +46 (0)70-268 83 28