Annonsering

Annonsering ingår I mediemixen. Att synas med sitt budskap via annonser handlar om  tillgång till fler kanaler samtidigt. Vi erbjuder annonsering I  alla print media eller digitala medier.


Kontakta oss så får du veta mer:
gry.svensson@ilrmedia.se
+46 (0)31-61 42 42, +46 (0)70-268 83 28