Bilagor

ILR Media hjälper till att hitta rätt bilagekanal utifrån vilken målgrupp du har. Genom att välja veckotidningar, specialmagasin eller fackpress får du en kostnadseffektiv kanal med goda segmenteringsmöjligheter och stor genomslagskraft.

Genom att kombinera bilagor i traditionella kanaler med:

  • medlemstidningar
  • •kataloger
  • •utskick från distanshandelsföretag

kan man uppnå goda resultat.

Fördelen med att välja bilaga i din kommunikation med nya kunder är att du når ut till mottagaren till en avsevärt lägre kostnad än med en adresserad enhet. Med en bilaga får man oftast produktexklusivitet i kanalen.

Kontakta vår partner så får du veta mer:
ILR Alingsås AB
gry.svensson@ilrmedia.se
+46 (0)31-61 42 42, +46 (0)70-268 83 28
Bilagan är ofta det enda alternativet då adresser inte är tillgängliga