ILR Media - ett DM-företag med 35 års erfarenhet

Vår affärsidé:

 "Vi skall utvecklas tillsammans med våra kunder för att uppnå bästa tänkbara DM-lösningar som ger ett uthålligt och lönsamt resultat för bägge parter."

Sedan 35 år har vi byggt upp en stor kunskap om vilka DM/DR metoder som fungerar bäst och vilka metoder som ger bästa respons beroende på produkt/budskap.

Då organisationerna idag blir mer och mer ”slimmade” vill vi på ILR Media vara den naturliga länken mellan din marknadsavdelning och kunderna/marknaden.

ILR Media är ett oberoende företag och väljer samarbetspartners utifrån dina önskemål och behov.