Telefonnummer

Ibland är det effektivast att nå sin målgrupp med telemarketing. Via ILR Media kan du köpa telefonnummer, både fasta och mobila.
Behöver du telefonnummer för en marknadsundersökning löser vi det också.
Har du ett register som du vill få nummersatt är det heller inga problem. Vi nummersätter både konsumentadresser och företagsadresser. För att få bästa resultat nummersätter vi alltid mot flera databaser.

Kontakta oss så får du veta mer!
Jesper Skoglund
jesper.skoglund@ilrmedia.se
Tel: +46 (0)73-373 45 13

För produkter som kräver en dialog är TM mest kostnadseffektivt